I am new member, I need help?

   Talk about gear, music, shows or anything you'd like.

I am new member, I need help?

Postby luanvanviet11 on 15 May 2019, 08:30

Dịch vụ viết luận văn nhiều chuyên ngành
Luận Văn Việt [url]nhận viết thuê luận văn cao học, thạc sĩ[/url]https://luanvanviet.com/viet-thue-luan-van/ trên Toàn Quốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hài Phòng, Thanh Hóa, Lạng Sơn, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ,.. đa dạng nhiều chuyên ngành cả bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt:

Kinh tế
Quản trị kinh doanh
Marketing
Kinh doanh quốc tế
Kinh doanh thương mại
Tài chính – Ngân hàng
Quản lý công
Quản trị lữ hành
Quản trị khách sạn
Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí
Tiếng Anh thương mại
Quản trị nhân lực
Quản trị tổng hợp
Quản trị dự án
Và nhiều chuyên ngành khác

Ngoài ra, Luận Văn Việt còn nhận viết làm khóa luận tốt nghiệp thuê, làm chuyên đề tốt nghiệp thuê, làm viết thuê luận án tiến sĩ, làm thuê đồ án tốt nghiệp xây dựng, làm đồ án thuê điện tử, làm đồ án thuê cntt toàn quốc bao gồm: Làm đồ án thuê tại Hà Nội, làm đồ án thuê tphcm,…

Giá làm luận văn thuê tại Luận Văn Việt
Giá thuê viết luận văn, viết khóa luận tốt nghiệp thuê, làm chuyên đề tốt nghiệp thuê, làm thuê chuyên đề tốt nghiệp, làm thuê luận án tiến sĩ tại Luận Văn Việt sẽ tùy thuộc vào các yếu tố cơ bản sau đây:

– Ngành/Chuyên ngành học của bạn (Ví dụ: Luận văn ngành Kinh tế, Tài chính, Thống kê, Chuỗi cung ứng, Luật,…) sẽ có mức giá khác nhau.

– Độ khó cũng như yêu cầu đề tài của bạn.

– Thời gian nộp bài có gấp hay không.
Last edited by luanvanviet11 on 25 Jun 2019, 10:18, edited 1 time in total.
luanvanviet11
 
Posts: 1
Joined: 09 May 2019, 05:42


Re: I am new member, I need help?

Postby Team@Mixvibes on 15 May 2019, 18:51

Hello and welcome,

If you have purchased Mixvibes software for PC or Mac, please register your license key/serial number to your profile (from the User Control Panel under the BOARD INDEX to the right)

If you are using one of our mobile apps you will not have a license or serial but can search and post on those forums for help.

Regards,
Adam @Mixvibes
For support requests, contact us via our website to reach our customer support email: Contact Page
Thank You!
Team@MixVibes gives no support by PM
User avatar
Team@Mixvibes
 
Posts: 930
Joined: 18 Mar 2010, 11:51Return to General Chat
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 29 guests

 
 
   
 
© 2014 Mixvibes
 
cron